ΒΙΒΛΙΑ (ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Κώστογλου, Β. (2002). Επιχειρησιακή Έρευνα: Μεθοδολογία - Εφαρμογές & προβλήματα - Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. ISBN: 960-8050-84-7

Κώστογλου, Β. (2015). Επιχειρησιακή Έρευνα & Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. ISBN: 978-960-418-569-9

Κώστογλου, Β. και Αντωνίου, Ε. (2021). Πιθανότητες και Στατιστική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. ISBN: 978-960-418-565-8

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 • Κώστογλου, Β. και Ζαρμπή, Ε. (1999). Σειρά 5 εντύπων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας.
  Θεσσαλονίκη: Έκδοση Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Θεσ/νίκης.

 • Καραγεώργος, Α., Καρυανού, Κ., Κώστογλου, Β. και Λουϊζίδη, Α. (2004). Οδηγός Επιχειρηματικότητας. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Θεσ/νίκης. ISBN: 960-287-060-5.

 • Κώστογλου, Β., Καραγεώργος, Α., Καρυανού, Κ., Λουϊζίδη, Α και Χατζησάββα, Ε. (2006). Επιχειρηματικότητα: βήμα - βήμα. Αθήνα: Έκδοση Οριζόντιας Δράσης Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών ΤΕΙ.

 • Κώστογλου, Β., Βασιλακόπουλος, Μ. και Ζαφειρόπουλος, Κ. (2007). Η απορρόφηση των αποφοίτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: συνολική μελέτη. Θεσσαλονίκη: Έκδοση Γραφείου Διασύνδεσης ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης. ISBN: 978-960-287-079-2.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΩΝ

 • Kostoglou, V., Arabatzis, G. and Karamitopoulos, L. eds. (2011) Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011). Vol. I, 1-372 – ISBN: 978-960-87277-6-2 and Vol. II, 1-440 - ISBN: 978-960-87277-7-9.

 • Papathanasiou, J., Kostoglou, V. and Ribeiro, R. (guest editors) (2012). Special issue of the “International Journal of Decision Support System Technology (IJDSST)”, vol. 4, 1, with selected papers from the 1st International Symposium & 10th Balkan Conference on Operational Research. ISSN: 1941-6296.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 • Διπλωματική εργασία βασικού πτυχίου (1980)
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
  Τίτλος: «Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους διανομής της βιομηχανίας γάλακτος ΑΓΝΟ».
  Βαθμός: 10 (άριστα).
  Γνωστική περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα (Μεταφορά - Διανομή).

 • Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών (1982)
  Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας Πανεπιστημίου Lancaster Μ. Βρετανίας.
  Τίτλος: «Ανάλυση αγοράς και μάρκετινγκ των καταστημάτων του Πανεπιστημίου του Lancaster».
  Γνωστική περιοχή: Επιχειρησιακή Έρευνα (Στατιστική ανάλυση - Μάρκετινγκ).

 • Διδακτορική διατριβή (2005)
  Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  Τίτλος: «Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής». Βαθμός: άριστα.
  Γνωστική περιοχή: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Κώστογλου, Β. (2002). Διερεύνηση των κύκλων σπουδών και ειδικοτήτων στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην ελληνική βασική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 28, 80-93.

 2. Κώστογλου, Β. (2004). Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών: διαχρονική εξέλιξη - εκπαίδευση - προοπτικές. Διοικητική Ενημέρωση, 28, 71-85.

 3. Kostoglou, V., Paparrizos, K. and Zafiropoulos, C. (2004). Investigating human resource management policies in ICT Labour Market. Operational Research an International Journal (ORIJ), 4(1), 57-72.

 4. Βάρκας, Γ., Κώστογλου, Β. και Παπαρρίζος, Κ. (2005). Εισδοχή και χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα: αποτελέσματα και συμπεράσματα περιφερειακής έρευνας πεδίου. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 37, 39-55.

 5. Kostoglou, V. and Zafiropoulos, C. (2006). Analyzing the demand in the information and communications technologies sector: the case of Greece. The Cyprus Journal of Sciences, 4, 91-108.

 6. Kostoglou, V. (2006). Postgraduate programmes and specializations in ICT: the effects of enterprise characteristics on postgraduates employment. Themes in Education, 7(2), 165-179.

 7. Σιάκα, Κ. και Κώστογλου, Β. (2007). Ανάθεση υπηρεσιών πληροφορικής σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing). Διοικητική Ενημέρωση, 40, 25-36.

 8. Κώστογλου, Β. και Σιάκα, Κ. (2007). Η αγορά εργασίας της πληροφορικής στην Ελλάδα: Διασπορά και προοπτικές των επαγγελμάτων. Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 40, 29-42.

 9. Beglaryan, A. and Kostoglou, V. (2008). Opportunities from European Union experience on rural poverty reduction strategy in the republic of Armenia. Information Technologies and Management, 55-64.

 10. Kostoglou, V. (2009). The ICT professions in Greece: investigating the effects of enterprise profile characteristics. Review of Economic Sciences, 15, 79-98.

 11. Kostoglou, V. and Adamidis, P. (2009). Analyzing the employability of higher education graduates and detecting the effecting factors. The Cyprus Journal of Sciences, 8, 73-88.

 12. Gharibyan, G., Kostoglou, V. and Beglaryan, A. (2009). Investigating the problems of rural population employment in the Republic of Armenia and ways of solving them. Finances and Economics, 4-5, 122-124.

 13. Adamidis, P. and Kostoglou, V. (2010). Experimental study of local selection on evolutionary timetabling. The Cyprus Journal of Sciences, 7, 53-64.

 14. Bayramli, N. and Kostoglou, V. (2010). The role of savings in the economic development of the Republic of Azerbaijan. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, v. 3 (2), 99-110.

 15. Koilias, C., Kostoglou, V., Garmpis, A. and van den Hiejden, B. (2011). The incorporation of graduates from higher technological education into the labor market. Journal of Service Science and Management, 4, 86-96.

 16. Limberaki, Ε., Eleftheriou, Ph., Gasparis, G., Karalekos, E., Kostoglou, V. and Petrou Ch.(2011). Cortisol levels and serum antioxidant status following chemotherapy. Health, 3 (8), 512-517.

 17. Kostoglou, V., Garmpis, A., Koilias, C.and van den Heijden, B. (2011).Predictors of higher technological education graduates’ labour market entrance success, European Journal of Higher Education (accepted for publication), 1, 2-3, 158-178.

 18. Kostoglou, V. (2011).Higher technological education graduates’ entrepreneurship: results and conclusions of a nation-wide research study. Journal iBusiness, 3, 332-338.

 19. Limberaki, Ε., Eleftheriou, P., Vagdatli, E., Kostoglou, V. and Petrou, C. (2011).Serum antioxidant status among young, middle-aged and elderly people before and after antioxidant rich diet. Journal Hippokratia16 (1), 420-425.

 20. Kostoglou, V. and Siakas, E. (2012).Investigating higher education graduates' entrepreneurship in Greece. Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3: 17291. DOI: 10.3402/aie.v3i0.17291.

 21. Kostoglou, V., Minos, G. and Tolis, E. (2012). Development of an innovative information system: A fish identification e-key with update capabilities. Information Systems and e-Business Management, DOI: 10.1007/s10257-012-0191-y

 22. Minos, G., Kostoglou, V. and Tolis, E. (2013). An innovative decision making e-key application for the identification of fish species. Optimization Theory, Decision Making, and Operations Research Applications, in Migdalas A., Sifaleras A., Georgiadis C.K., Papathanasiou J., Stiakakis E. (Eds.), Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, 31, 319-329. DOI 10.10007/978-1-4614-5134-1_23.

 23. Moschidis, O., Kostoglou, V. and Papathanasiou, J. (2013). Identifying the principal factors affecting the selection of higher education economical studies in Greece. Journal of Management Research, 5 (2), 119-132. <

 24. Kostoglou, V., Papathanasiou, J., Moschidis, O. and Ladoloulou, P. (2013). A comparative analysis of the Greek universities' presence on the world wide web using an analytical MCDM methodology. Special Issue “Multicriteria Decision Aid Applications for Social and Educational Services” in the International Journal of Multicriteria Decision Making (accepted for publication).

 25. Kostoglou, V., Vassilakopoulos, M. and Koilias, C. (2013). Higher technological education specialties and graduates’ vocational status and prospects. Education + Training, 55 (6).

 26. Papathanasiou, J., Kostoglou, V. and Petkos, D. (2013). A comparative analysis of cloud computing services using multicriteria decision analysis methodologies. International Journal of Information and Decision Sciences (accepted for publication).

 27. Balogh, A., Siakas, K., Koining, S., Ekert, D., Coakley, D. Colomo-Palacios, R. and Kostoglou, V. (2013). Social media networker: A new profile for a new market in Matsuo, T. and Colomo=Palacios, R. (Eds.) Electronic Business and Marketing New Trends on Its Process and Applications. Studies in Computational Intelligence, 484, 137-146. Springer. ISBN: 978-3-642-37931-4 (Print) 978-3-642-37932-1 (Online).

 28. Kostoglou, V., Ploskas, N., Vassilakopoulos, M. and Tsantopoulou, V.-E. (2014).Analysis and design of a web-based decision support system for choosing higher education studies. Yugoslav Journal of Operations Research, 24 (3), 399-414. DOI: 10.2298/YJOR140411025K.

 29. Georgiadis, C. K., Kostoglou, V., Arabatzis, G. and Stiakakis, E. (2015). 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2011). Annals of Operational Research, 227 (1), 1-2. DOI 10.1007/s10479-015-1819-3 (editorial).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. Κώστογλου, Β., Κατσάρης, Χ. και Χατζησάββα, Ε. (1994). Πακέτο λογισμικού στατιστικών προβλέψεων επιχειρησιακών μεγεθών. Πρακτικά 10ου Εθνικού Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, 293-300. Χανιά.

 2. Κώστογλου, Β., Βασιλόπουλος, Ν., Καβάζης, Δ. και Χατζησάββα, Ε. (1997). Αντικειμενοστραφές σύστημα σχεδιασμού και στατιστικής επεξεργασίας ερωτηματολογίων. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 344-354. Πάτρα.

 3. Kostoglou, V. (1997). Statistical forecasting for small and medium enterprises: An object oriented approach. Presented at the Euro XV - Informs XXXIV Joint International Meeting. Barcelona.

 4. Kostoglou, V. (1998). An object oriented system for design and statistical process of questionnaires. Presented at the 16th European Conference on Operational Research. Brussels.

 5. Κώστογλου, Β. και Αποστολίδης, Φ. (1999). Πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης και πρόκρισης επενδύσεων. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση», 256-262. Ρέθυμνο.

 6. Kostoglou, V. and Apostolidis, F. (1999). Capital investment evaluation and choice: An approach through an object oriented information system. Presented at the 15th Triennial Conference of Ifor's, Beijing.

 7. Kostoglou, V. and Kolettas, S. (2001). An object oriented system for simulating, modelling and evaluating player's strategies in the game of Blackjack. Presented at Euro 2001: The European Operational Research Conference. Rotterdam.

 8. Καρυανού, Κ. και Κώστογλου, Β. (2001). Η σπουδαιότητα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πάτρα.

 9. Kostoglou, V., Koliousis, A. and Vitsas, V. (2003). Playing strategies in the game of Blackjack: an overall approach through mathematical analysis and simulation. Euro/ Informs Joint International Meeting, Istanbul.

 10. Καρυανού, Κ. και Κώστογλου, Β. (2003). Θεωρητική ανάλυση και πιλοτική εφαρμογή εργαλείων αξιολόγησης συμβουλευτικής σταδιοδρομίας: Η περίπτωση του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρόδος.

 11. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2003). Occupation Areas, Specialization sectors, and professions in ICT: An overall analysis and selection methodology. Proceedings of the 9th Pan-Hellenic Conference of the Greek Computer Society, 310-321. Thessaloniki, Greece.

 12. Κώστογλου, Β., Ζαφειρόπουλος, Κ., Παπαρρίζος, Κ. και Νοτόπουλος, Π. (2004). Διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ): αποτελέσματα και συμπεράσματα πανελλήνιας έρευνας. Πρακτικά 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρησιακής Έρευνας, 61-74. Λάρισα.

 13. Κώστογλου, Β., Νοτόπουλος, Π. και Παπαρρίζος, Κ. (2004). Μοντελοποίηση εφαρμογών τεχνικού σχεδιασμού από συστήματα βασισμένα στη γνώση. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας. Λάρισα.

 14. Κώστογλου, Β. και Παπαρρίζος, Κ. (2004). Προπτυχιακές σπουδές της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ: Ανάλυση της εκπαίδευσης και προβλέψεις. Πρακτικά συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής», 221-233. Βόλος.

 15. Κώστογλου, Β. και Παπαρρίζος, Κ. (2004). Το τοπίο της ελληνικής αγοράς εργασίας της ελληνικής αγοράς εργασίας στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Πρακτικά συνεδρίου «Ανώτατη εκπαίδευση και αγορά εργασίας», 159-160. Κοζάνη.

 16. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2004). Design and implementation of a survey model for investigating the ICT labour market. Presented at the 20th European Conference on Operational Research. Rhodes, Greece.

 17. Kostoglou, V. and Zafiropoulos, C. (2004). Studying the association between education outflows and labour market needs in the Information and Communications Technologies sector. Proceedings of the International Conference "The Quality in Education of Balkan Countries", 103-115. Sofia.

 18. Kostoglou, V., Koutroukis, T. and Paparrizos, K. (2004). ICT graduate programmes in Greece: analysis and association with the labour market. Proceedings of the International Conference "Global Integration of Graduate Programmes" (GIGP 2004), 97-104. Amman, Jordan.

 19. Κώστογλου, Β. (2005). Ένα μοντέλο για τη διερεύνηση και ανάλυση της ζήτησης στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. 17ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας, Πάτρα.

 20. Varkas, G., Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2005). Broadband networks and services: innovative means of human communication. Proceedings of the 4th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE 2005), 52-57. Corfu, Greece.

 21. Kostoglou, V. (2005). Investigating the graduates' prospects in the ICT labour market. Presented at the 3rd International Conference "Global Integration of Graduate Programmes" (GIGP 2005). Irkoutsk, Russia.

 22. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2006). A comprehensive analysis of the information and communications technologies professions in Greece. Proceedings of the 18th Pan- Hellenic Conference of HELORS, 539-549. Kozani, Greece.

 23. Kostoglou, V. (2006). Implementation of a two-stage survey model for selecting and investigating the ICT professions and specializations. Presented at the 21st European Conference of Operational Research (EURO XXI). Reykjavik, Iceland.

 24. Kostoglou, V. and Paparrizos, K. (2007). Analyzing the characteristics of graduates' employment: Results and conclusions of a large survey. Presented at the 19th Pan- Hellenic Conference of HELORS. Arta, Greece.

 25. Kostoglou, V. (2007). Design and implementation of a survey model for investigating graduates' employment. Presented at the 22nd European Conference of Operational Research (EURO XXII). Prague, Czech Republic.

 26. Kostoglou, V. and Paloukis, S (2007). Graduates' employment in European Union. Proceedings of the 5thInternational Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" (NHIBE 2007), 103-107. Rhodes, Greece.

 27. Kostoglou, V. and Paloukis, S (2007). Investigating graduates' employability in European Union: Review, analysis and comparison. Proceedings of the International Conference "Global Integration of Graduate Programmes" (GIGP 2007), 20-29, Split, Croatia.

 28. Kostoglou, V. and Siakas, K. (2008). Graduates' entrepreneurship: investigating self- employment of university graduates. Proceedings of 2nd International FINPIN Conference - Promoting Entrepreneurship by Universities, 45-51. April 20-22, 2008, Hämeenlinna, Finland.

 29. Kostoglou, V. (2008). Implementing a survey model for the investigation of graduates' entrepreneurship: the case of TEI of Thessaloniki. Presented at the 20th PanHellenic Conference of HELORS, 94-95. Spetses, Greece.

 30. Panetsos, S. and Kostoglou, V. (2009). The employability of educational specialties: design and implementation of a survey model employment. Proceedings of the 21st PanHellenic Conference of HELORS, v. 2, 880-894. Athens, Greece.

 31. Kostoglou, V. (2009). Examining university graduates' entrepreneurship through the design and application of an OR survey model. Presented at the 23nd European Conference of Operational Research (EURO XXIII). Bonn, Germany.

 32. Kostoglou, V. (2009). Postgraduate education in ICT and media convergence: development, teaching and assessment of new courses. Proceedings of the 6th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE 2009), 141-146. Santorini, Greece.

 33. Bairamli, N. and Kostoglou, V. (2009). The role of savings in the economic development of the republic of Azerbaijan. Proceedings of International Conference on Applied Business and Economics, 98. Kavala, Greece.

 34. Kostoglou, V. (2010). Evaluation and comparison of project management software. Presented at the 24rth European Conference of Operational Research (EURO XXIII). Lisbon, Portugal.

 35. Κοίλιας, Χ., Κώστογλου, Β., Τουρνά, Ε., Γαρμπής, Α. και Τόλης, Β. (2011). Διερεύνηση και ανάλυση της απασχόλησης των αποφοίτων ΤΕΙ. Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Πειραιάς.

 36. Tolis, E., Minos, G. and Kostoglou, V. (2011). Design and implementation of an innovative dichotomous classification e-key to identify fish species. Proceedings of the 1st International Symposium and 10th Balkan Conference on Operational Research, Vol.1, 162-168. Thessaloniki, Greece.

 37. Kostoglou, V., Vassilakopoulos, M. and Koilias, C. (2012). Implementation of an OR model for the comparison of higher technological education specialties. Presented at the 24rth European Conference of Operational Research (EURO XXIII). Vilnius, Lithuania.

 38. Papathanasiou, J., Kostoglou, V. and Petkos, D. (2012).A multicriteria comparative analysis of cloud computing services from the user perspective. Πρακτικά 12ου Ειδικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών – 9η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 46. Καβάλα. ISBN 978-960-363-041-8.

 39. Kostoglou, V., Vassilakopoulos, M. and Tsikritzis, L. (2013).Modeling a digital guide of higher technological education professions. Presented at the 26rth European Conference of Operational Research (EURO/INFORMS MMXIII), 326, Rome, Italy.

 40. Kostoglou, V., Minos, G. and Tsikritzis, L.Higher education job profiles: A literature review of research work and ICT applications. Proceedings of the 8th International Conference “New Horizons in Industry, Business and Education” (NHIBE 2013), 233-238. Chania, Greece.

 41. Kostoglou, V., Vassilakopoulos, M. and Ploskas, N. (2013).Towards a web based decision support system for choosing higher education studies. Proceedings of XI Balkan Conference on Operational Research, 168-176. Belgrade & Zlatibor, Serbia. ISBN: 978-86-7680-285-2

 42. Vassilakopoulos, M., Kostoglou, V. and Ploskas, N. (2013).A decision support system for choosing higher education studies. Proceedings of 2nd International Symposium and 24th National Conference on Operational Research. Athens, Greece.

 43. Μίνος, Γ., Δήμου, Γ. και Κώστογλου, Β. (2013).Ανάπτυξη εφαρμογής για την αναζήτηση της συστηματικής ταξινόμησης των ιχθύων με χρήση γραμμωτού κώδικα. Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, 158-160. Θεσσαλονίκη. ISBN: 978-960-98007‐1-6

 44. Tsironis, L., Gkoutsidis, D., Karapas, M. and Kostoglou, V. (2013).Towards a unified framework of labor productivity assessment. Proceedings of 13th Special Conference – 10th Mulicriteria Decision Analysis Meeting, 28. Thessaloniki, Greece.

 45. Drosos, D., Kostoglou, V. and Tsotsolas, N. (2013).Trends and challenges from the use of social networking site (SNSs) in Greece. Proceedings of 13th Special Conference – 10th Mulicriteria Decision Analysis Meeting, 45. Thessaloniki, Greece.

 46. Ploskas, N., Kostoglou, V. and Vassilakopoulos M. (2014).Mapping of higher education specialties through the implementation of a decision support system. Presented at the 3rd International Symposium and 25th National Conference on Operational Research. Volos, Greece.

 47. Kostoglou, V., Ploskas, N. and Vassilakopoulos, M. (2014).Personalized User Information on a Decision Support System Supporting the Choice of Higher Education Specialty. Presented at the 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2014). Barcelona, Spain.

 48. Minos, G., Kostoglou, V. and Tsilvelis, S. (2014).Development of a digital checklist of Greek fish fauna. Poster at the 1st International Congress of Applied Ichthyology and Aquatic Environment – HydroMedit 2014. Volos, Greece.

 49. Siakas K. and Kostoglou V. (2014). Diagnosing Problem Areas and Proposing Therapy for Family Businesses (Mechanizmy wspierania procesow decyzyjnych na przykladzie gospordarstw rodzinnych w Grecji). Proceedings of International Scientific Conference Economic and Legal Mechanisms of Support and Protection of Family Farming in Poland and other Countries of the European Union, 295-306 Warsaw, Poland (in English and Polish).

 50. Kostoglou, V., Ploskas N., Papathanasiou, J. and Charitakis, G. (2015). Monitoring the ranking of the IT departments of the Greek Technological Educational Institutes over time. Proceedings of 14th Special Conference – 11th Mulicriteria Decision Analysis Meeting, 24. Agrinio, Greece.

 51. Paschalidou, G., Vesyropoulos, N., Kostoglou, V., Stiakakis, E. and Georgiadis, C. K. (2015). Evaluation of educational open-source software using multicriteria decision analysis methods. Presented at the 81st Meeting of the European Working Group «Multiple Criteria Decision Aiding», Annecy, France.

 52. Dragoslis, A., Digkoglou, P., Kostoglou, V. and Papathanasiou, J. (2017). Using fuzzy AHP and fuzzy VIKOR to find the most suitable crops in a region. Proceedings of XLIV Symposium on Operational Research - International Regional Symposium (SYM-OP-IS 2017), 334-338. Zlatibor, Serbia.

 53. Digkoglou, P., Dragoslis, A., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. (2017). Using AHP and VIKOR to evaluate the hotel industry of eight European countries. Proceedings of the BRCEBE-ICEBE’17 Conference, 9-15. Sibiu, Romania.

 54. Kostoglou, V. and Kafkas, K. (2017). Design and development of an interactive mobile-based decision support system for selecting higher education studies. Proceedings of the BRCEBE-ICEBE’17 Conference, 250-258. Sibiu, Romania.

 55. Xanthopoulos, P., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. (2018).Using DEA to evaluate the performance of European airlines. Proceedings of 16th Special Conference – 12th Mulicriteria Decision Analysis Meeting, 12. Piraeus, Greece.

 56. Digkoglou, P., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. (2018).Using PROMETHEE to evaluate environmental health in a set of countries. Proceedings of 16th Special Conference – 12th Mulicriteria Decision Analysis Meeting, 64. Piraeus, Greece.

 57. Tarnanidis, T., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. (2019).Implications on marketing mix decisions when Agro-tourism enterprises decide to act internationally with the use of Internet: Ranking of importance of the main factors towards standardization and adaptation. Proceedings of 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research. Patras, Greece.

 58. Tarnanidis, T., Papathanasiou, J. and Kostoglou, V. (2020). Ranking of importance of the most important social media platforms in hospitality and tourism. Proceedings of XIV Balkan Conference on Operational Research (Virtual BALCOR 2020), 230-232. Thessaloniki, Greece.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

21 μελέτες απορρόφησης των αποφοίτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στην αγορά εργασίας (20 τμηματικές και 1 συνολική). Συντονισμός - υλοποίηση - έκδοση. (2006)

12 οδηγοί επαγγελμάτων ισάριθμων ειδικοτήτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Συντονισμός - προδιαγραφές - αξιολόγηση - έκδοση. (2007)

Μελέτη «Η απορρόφηση των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) στην αγορά εργασίας». Υλοποίηση (ανάθεση μετά από δημόσια προκήρυξη).(2008)

Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας - Β Φάση». Υλοποίηση. (2008)

Μελέτη Αξιολόγησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης στα Παραρτήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας». Υλοποίηση. (2008)

Συγκεντρωτική - συγκριτική μελέτη οδηγών επαγγελμάτων όλων των ΤΕΙ. Υλοποίηση (ανάθεση μετά από δημόσια προκήρυξη). (2009)

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (2012)

Μελέτη βιωσιμότητας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (2012)

Μελέτη διερεύνησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των αποφοίτων των τμημάτων του ΤΕΙ Μεσολογγίου (2012)

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ - Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της απορρόφησης αποφοίτων ΑΣΠΑΙΤΕ (2013)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εγκεκριμένες - για διδασκαλία και διανομή - εκπαιδευτικές σημειώσεις στα εξής θέματα:

 • Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1986).
 • Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (1988).
 • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου (1989).
 • Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων (1993).
 • Έκφραση - Επικοινωνία (1997) .
 • Πληροφορική και Κοινωνία (2001) .
 • Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (2001).
 • Τεχνικές Προσέγγισης της Αγοράς Εργασίας (2001).
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (2007).

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ

Σύνταξη εγχειριδίων λειτουργίας των ακόλουθων προγραμμάτων και εφαρμογών:

 • WordStar 2000+ (1990).
 • Εurokom (διεθνές δίκτυο επικοινωνιών) (1994).
 • Word 6.0 (1995).
 • Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού και Ελέγχου Έργων HTPM (1994) .
 • Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχειρήσεων MSIS (1994).
 • MS-Project (πακέτο διοίκησης και προγραμματισμού έργων) (1995).
 • QSB+ (πληροφοριακό σύστημα διοίκησης) (1996).
 • LINDO (λογισμικό βελτιστοποίησης γραμμικών, ακέραιων και πολυωνυμικών προβλημάτων) (1996).
 • MPCODE (πακέτο μαθηματικού προγραμματισμού) (1996).