ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορική
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Βαθμός: άριστα

Δίπλωμα Master στην Επιχειρησιακή 'Έρευνα
Σχολή Διοίκησης Πανεπιστημίου Lancaster Μεγάλης Βρετανίας

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός διπλώματος: 8 (λίαν καλώς)

Πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών
Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε
Βαθμός πτυχίου: 7 και 7/10 (λίαν καλώς)

Απολυτήριο Λυκείου
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός απολυτηρίου: 18 και 7/12 (άριστα)

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής (certified trainer) από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πιστοποίησης Προσόντων (European Certification and Qualification Association) για τα επαγγέλματα:
- Certified EU Project Manager (Μάνατζερ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)
- Certified Social Responsibility Manager (Μάνατζερ Κοινωνικής Ευθύνης)
- Certified Social Media Networker (Μάνατζερ Κοινωνικής Δικτύωσης)
- Certified Valorization Manager (Μάνατζερ Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Έργων)

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλική: Άριστη γνώση
Γαλλική: Πολύ καλή γνώση
Γερμανική: Πολύ καλή γνώση
Σέρβικη: Βασικές γνώσεις
Ιταλική: Βασικές γνώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συνολική προϋπηρεσία: 36 έτη

Παρούσα θέση
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Διεθνές Παννεπιστήμιο της Ελλάδος

2019: Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
2012: Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ
2005: Αναπληρωτής καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ
1991: Επίκουρος καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ
1989: Καθηγητής εφαρμογών ΑΤΕΙ-Θ
1984 -1989: 'Έκτακτος επίκουρος καθηγητής
Διδασκαλία στα τμήματα Μηχανολογίας, Οχημάτων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών.
Αντικείμενα διδασκαλίας (για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών):
  - Επιχειρησιακή Έρευνα
  - Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας
  - Τεχνικές Προσέγγισης Αγοράς Εργασίας
  - Τεχνική της Έκφρασης
  - Πληροφορική και Κοινωνία
  - Δεξιότητες Επικοινωνίας
  - Λειτουργικά Συστήματα (MS-DOS, Windows)
  - Γλώσσες Προγραμματισμού (Basic, Cobol)
  - Ποιοτικός Έλεγχος
  - Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής
  - Οικονομοτεχνική Ανάλυση - Μάρκετιγκ και Η/Υ
Επιβλέπων-κύριος εισηγητής καθηγητής πλέον των 50 πτυχιακών εργασιών των τμημάτων Πληροφορικής και Μηχανολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

2006 - 2008:
Υπεύθυνος του τομέα «Ανάλυσης και προγραμματισμού» του τμήματος Πληροφορικής -
Αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος.

1993 - 1995:
Αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής και υπεύθυνος της Ομάδας
Μαθημάτων «Ανάλυσης και προγραμματισμού».

1990 - 1998:
Συμμετοχή στις διαδικασίες οργάνωσης και συντονισμού επιμορφωτικών σεμιναρίων στους ακόλουθους φορείς:
  - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  - Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ-Θ
  - ΕΛΚΕΠΑ
  - Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων

1983 - 1996:
Εισηγητής σεμιναρίων σε διάφορα θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας, Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Πληροφορικής και Μάρκετινγκ.
Διδασκαλία στους εξής φορείς και ιδρύματα:
  - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  - ΕΛΚΕΠΑ
  - Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών
  - ΤΕΙ Σερρών
  - Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας
  - ΕΟΜΜΕΧ
  - Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
  - Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
  - Εταιρεία Πληροφορικής Infoprint
  - Συνεταιριστική Εταιρεία ΣΠΕΚΑ
  - Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΤΙΤ, North College , IE Σ E , Τσακάλου)

1981 - 1989:
Ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανολόγος Μηχανικός και Προγραμματιστής Η/Υ.
Κύριοι εργοδότες (ελεύθερη συνεργασία):
  - Βιομηχανία Ηλεκτροκινητήρων Κ.Η.Μ.
  - Βιομηχανία δερμάτινων και πλαστικών ειδών "ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε."
  - Εταιρεία γαλακτοκομικών ειδών "Αφοί ΒΕΡΟΥΚΑ Ο.Ε."
  - Τεχνική εταιρεία " BETOMAX Ε.Ε'
  - Kεραμοποιία "ΓΡΑΝΙΤΗΣ Α.Π.Ε.Τ.Ε"
  - Ασφαλιστική εταιρεία " INTERAMERICAN Α.Ε."
Κύρια αντικείμενα απασχόλησης:
Μηχανολογικές μελέτες θέρμανσης, πραγματογνωμοσύνες, υπευθυνότητα λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού, μελέτες προώθησης νέων προϊόντων, σύνταξη εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Τιμητικό δίπλωμα (έπαινος) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας [1975]

 • Πρώτη επιλογή του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. στη Βόρεια Ελλάδα μελέτης παροχής τεχνικής βοήθειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού προγράμματος.

 • Πτυχιούχος μελετητής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στις κατηγορίες έργων:
 • - 5 : Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας.
  - 9 : Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές - Ηλεκτρονικές.

 • Τακτικό μέλος των ακόλουθων επαγγελματικών φορέων:
 • - Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ)
  06/2010 – σήμερα: Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης
  03/2009 - σήμερα: Αιρετό μέλος Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
  από 04/2011: Αιρετός Β’ Αντιπρόεδρος)
  - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιχειρησιακής Έρευνας (EURO)
  - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  - Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας
  - Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (ΕΠΥ)

 • Εκδότης της διμηνιαίας περιοδικής έκδοσης (εφημερίδας) "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (01/1998 - 08/2008).

 • Εκδότης της διμηνιαίας περιοδικής έκδοσης "ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ" του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (01/2005 - 09/2006).
 • Εύφημος μνεία της Ελληνικής Ετειρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (2015).

 

ΕΞΩΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

 • Κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων (συμμετοχή σε 5 πανελλήνιους διάπλοες)
 • Μπριτζ
 • -πρωταθλητής Ελλάδος νέων 1978
  -πρωταθλητής ζευγών Θεσσαλονίκης 1980 και 1981
  -πρωταθλητής ομάδων Θεσσαλονίκης 1978 και 2001
 • Ταξιδιωτικές περιηγήσεις
 • Κινηματογράφος