Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαίου 2024


Βασίλης Κώστογλου
Καθηγητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνια

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη
T.Θ. 141, 574 00, Σίνδος
Γραφείο: Κτίριο Πληροφορικής, γραφείο 212 (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: +30 2310 013294
E-mail: vkostogl@ihu.gr