Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαίου 2021


Βασίλης Κώστογλου
Καθηγητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Βιογραφικό σημείωμα

Επικοινωνια

Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
T.Θ. 141, 574 00, Σίνδος
Γραφείο: Κτίριο Πληροφορικής, γραφείο 212 (1ος όροφος)
Τηλέφωνο: +30 2310 013294
E-mail: vkostogl@it.teithe.gr