Ευστάθιος Αντωνίου


Ο Ευστάθιος Αντωνίου έλαβε το πτυχίο των Μαθηματικών το 1994 και το διδακτορικό του δίπλωμα στη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων το 2000, από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Την δεκαετία 2000-10 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε προγράμματα στην περιοχή της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων Ελέγχου με τη βοήθεια Η/Υ. Κατά την περίοδο 2002-08 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΓΤΘΕ του ΑΤΕΙΘ, ως επίκουρος καθηγητής του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 και ως επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής της κατεύθυνσης Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων & Ελέγχου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου τμήματος κατά το έτος 2010-11. Παράλληλα, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-14 και 2019-2022 υπηρέτησε ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την θεματική ενότητα «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ. Το 2008 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ) του ΑΤΕΙΘ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» και το Σεπτέμβριο του 2013 με τη κατάργηση του ΓΤΘΕ εντάχθηκε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) του Ιδρύματος. Από το Μάρτιο του 2016 ήταν αναπληρωτής καθηγητής του ίδιου τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων». Το Μάιο του 2019 εντάχθηκε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ενώ το Σεπτέμβριο του 2022 εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή (ΦΕΚ 2169/τΓ/05-09-2022) με το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της Μαθηματικής Θεωρίας Συστημάτων, τους Συμβολικούς και Αριθμητικούς Υπολογιστικούς Αλγορίθμους, τη Θεωρία Ελέγχου, τα Πολυπρακτορικά Δυναμικά Συστήματα, την Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα και τα Διακριτά Μαθηματικά. Από τον Μάρτιο του 2021 είναι Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Βιομηχανικών Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας» της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Ώρες γραφείου: Κάντε κράτηση (Κτίριο Η, Ισόγειο, Γραφείο Προϊσταμένου)

Δημόσια Προφίλ

Google Scholar Scopus Researcher ID Research Gate ORCID