Βιογραφικό Σημείωμα


Προσωπικά Στοιχεία


 • Όνομα: Ευστάθιος
 • Επώνυμο: Αντωνίου
 • Έτος γέννησης: 1972
 • Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη,
  57400, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 • Γραφείο: Κτίριο Η, Ισόγειο, Γραφείο Προϊσταμένου
 • Τηλέφωνο γραφείου: +30 2310 013 429
 • E-mail: antoniou@ihu.gr

Τίτλοι Σπουδών


23/10/2000 Διδακτορικό Δίπλωμα, Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών

13/10/1994 Πτυχίο Μαθηματικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών

Διδακτική Εμπειρία


05/09/2022 - Σήμερα Καθηγητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων (ΦΕΚ 2169/τΓ/05-09-2022)". Διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

21/04/2019 - 04/09/2022 Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων (ΦΕΚ 204/Γ/8-3-2016)". Διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

01/10/2019 - Σήμερα Μέλος Σ.Ε.Π.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής
Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική»

04/11/2019 - 31/08/2019 Διδάσκων ΠΜΣ «MSc in Mobile and Web Computing»

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Department of Science & Technology
Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Web Programming»

01/03/2018 - 30/06/2021 Διδάσκων ΠΜΣ «Ρομποτική»

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος / ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Μηχανική Ευφυΐα (Ρ202)»

01/03/2018 - 30/06/2021 Διδάσκων ΠΜΣ «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου»

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος / Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Ευφυείς Τεχνολογίες - Πράκτορες (Μ202)»

08/03/2016 - 21/04/2019 Αναπληρωτής Καθηγητής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ)
Γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων (ΦΕΚ 204/Γ/8-3-2016)". Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

01/09/2013 - 07/03/2016 Επίκουρος Καθηγητής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ)
Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά". Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής

06/03/2008 - 31/08/2013 Επίκουρος Καθηγητής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά". Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, Μαθηματική Ανάλυση, Διακριτά Μαθηματικά.

01/10/2004 - 31/07/2014 Μέλος Σ.Ε.Π.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής
Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για την εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική»

01/10/2010 - 30/06/2011 Διδάσκων ΠΜΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Μαθηματικών
Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων «Πολυμεταβλητά Συστήματα» και «Συστήματα Διακριτού Χρόνου και Έλεγχος Διαδικασιών Μέσω Η/Υ», της κατεύθυνσης Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων & Ελέγχου, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ.

01/10/2002 - 29/02/2008 Επιστημονικός Συνεργάτης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών
Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Οικονομικά Μαθηματικά, Γενικά Μαθηματικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά τμημάτων του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

01/10/2006 - 31/01/2007 Συνεργάτης Διδασκαλίας ΠΜΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τμήμα Μαθηματικών
Συνεργάτης διδασκαλίας για το μάθημα «Συστήματα Διακριτού Χρόνου και Έλεγχος Διαδικασιών Μέσω Η/Υ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ

01/10/2005 - 31/01/2006 Συνεργάτης Διδασκαλίας ΠΜΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Μαθηματικών
Συνεργάτης διδασκαλίας για το μάθημα «Συστήματα Διακριτού Χρόνου και Έλεγχος Διαδικασιών Μέσω Η/Υ» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Μαθηματικών ΑΠΘ

27/01/2006 - 31/08/2006 Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)»

21/02/2005 - 31/08/2005 Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407/80)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Fortran)»

01/03/2003 - 30/05/2003 Εισηγητής Θεματικών Εργασιών

Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., (I.E.K. Ο.Α.Ε.Δ.)
Εισηγητής - Συντονιστής Θεματικών Εργασιών στο Τμήμα Ειδικών Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα του Ι.Ε.Κ.

01/10/2003 - 31/03/2003 Εισηγητής Σεμιναρίων Πληροφορικής

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ICBS,
Διδασκαλία μαθημάτων εισαγωγής στην πληροφορική.

11/01/1999 - 30/06/2000 Εισηγητής Σεμιναρίων πληροφορικής

ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ Ε.Π.Ε.,
Διδασκαλία σεμιναρίων για την χρήση Η/Υ σε διάφορους τομείς.

21/09/1998 - 15/12/1998 Εισηγητής σεμιναρίων πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σεμινάρια και διαλέξεις για το πρόγραμμα «Σχεδιασμός οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», με αντικείμενο Εφαρμοσμένη Στατιστική.

01/10/1999 - 30/11/1999 Εισηγητής Σεμιναρίων πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σεμινάρια και διαλέξεις για το πρόγραμμα «Σχεδιασμός οργάνωση και εφαρμογή ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης», με αντικείμενο Εφαρμοσμένη Στατιστική.

01/10/1995 - 30/05/1999 Βοηθός Παραδόσεων - Ασκήσεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Εργαστηριακές ασκήσεις σε φοιτητές του τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, για τα μαθήματα Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων Ι & ΙΙ και Προγραμματισμός Η/Υ Ι & ΙΙ, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Α.Ι. Βαρδουλάκη.

Ερευνητικά Έργα


04/01/2022 - 30/09/2023 Ερευνητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών
Συντήρηση με χρήση βαθιάς μάθησης 4.0
Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, MIS 5136454 (κωδικός ΚΜΡ6-0078707) με επιστημονικά υπεύθυνο τον Σ. Βολογιαννίδη.

23/10/2020 - 22/10/2021 Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπέυθυνος - Ερευνητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνολογίας 'Κουπόνι Καινοτομίας της Μ. Μεταξάς - Ι. Τόλιας' - InnSys Data Dashboard
Κουπόνι Καινοτομίας χρηματοδοτούμενο από τa Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον Χ. Ηλιούδη.

01/11/2019 - 16/06/2020 Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπέυθυνος - Ερευνητής

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Αυτοματοποίηση Σχεδίασης Μεταλλικού Φρεατίου Ανελκυστήρων
Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Kleemann A.E. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Ε. Κεραμόπουλο.

05/05/2015 - 04/04/2019 Αναπληρωματικό Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής

COST Action, TD-1409
Mathematics for Industry Network (MI-Net)
Ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση της εφαρμογής μαθηματικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων στη βιομηχανία.

01/09/2012 - 31/08/2015 Επιστημονικά Υπέυθυνος - Κύριος Ερευνητής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ)
Αριθμητικές και Συμβολικές Πολυωνυμικες Μέθοδοι για την Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων
Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ, χρηματοδότηση από από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

01/04/2007 - 31/03/2008 Ερευνητής - Προγραμματιστής Η/Υ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Ανάπτυξη Αλγορίθμων και Υλοποίηση Λογισμικού μέσω του πακέτου συμβολικής επεξεργασίας Mathematica, για ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου μέσω Η/Υ
Ερευνητικό Πρόγραμμα συνεργασίας με χώρες εκτός Ε.Ε., χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

10/12/2004 - 10/09/2005 Ερευνητής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Ανάλυση και σύνθεση ψηφιακών φίλτρων διακριτού χρόνου στις τηλεπικοινωνίες με τη βοήθεια Η/Υ μέσω σύγχρονων πολυωνυμικών μεθόδων
Πρόγραμμα Διακρατικής συνεργασίας με την Δημοκρατία της Τσεχίας, χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

01/10/2003 - 30/09/2004 Μεταδιδακτορικός υπότροφος ΙΚΥ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Αριθμητικές Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων της αλγεβρικής θεωρίας συστημάτων αυτομάτου έλεγχου
Υποτροφία Μεταδιδακτορικής Έρευνας Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

01/04/2002 - 30/05/2003 Ερευνητής - Προγραμματιστής Η/Υ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Value Added Partner της Wolfram Research Inc
Ανάπτυξη πακέτου συμβολικής επεξεργασίας μαθηματικών για την ανάλυση και σύνθεση γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στην πλατφόρμα Mathematica.

01/03/1998 - 30/05/1998 Ερευνητής

Loughborough University, UK, Department of Applied Mathematics
Θεωρητική έρευνα για την ισοδυναμία γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
EPSRC Fellowship - Contract: GR/J87329

01/02/1996 - 31/01/1998 Ερευνητής - Προγραμματιστής Η/Υ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών
Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση και σύνθεση πολυμεταβλητών γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ '95. Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συμβολικού πακέτου για την ανάλυση και σύνθεση πολυμεταβλητών γραμμικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Επαγγελματική Εμπειρία


10/04/2002 - 10/10/2002 Προγραμματιστής Η/Υ

Cybernetics ΑΕ, Θεσσαλονίκη
Ανάπτυξη εφαρμογών για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων Filenet.

10/09/1999 - 30/06/2000 Προγραμματιστής Η/Υ - Διαχειριστής Δικτύου

United Travel Network SA, Θεσσαλονίκη
Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου για τον τουριστικό κλάδο.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


 • Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων
 • Συμβολικοί και Αριθμητικοί Αλγόριθμοι
 • Θεωρία Ελέγχου
 • Πολυωνυμικές Περιγραφές Πινάκων
 • Πολυπρακτορικά Δυναμικά Συστήματα
 • Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
 • Διακριτά Μαθηματικά

Συμμετοχή σε Συνέδρια


 • Sep 1994, Young Researchers Week, Robust and adaptive control tutorial workshop, EURACO Network, Dublin, Ireland
 • Sep 1995, Recent results in robust and adaptive control, EURACO Network, Florence, Italy
 • Jun 1996, Control of non-linear systems theory and applications, EURACO Network, Algarve, Portugal
 • Oct 1996, Robust and Adaptive Control of Integrated Systems, EURACO Network, Herrsching, Munich, Germany
 • Jul 1997, European Control Conference 1997 (ECC 97), Brussels, Belgium
 • Sep 2008, 2008 IEEE Multi-conference on Systems and Control (MSC) - IEEE International Symposium on Computer-Aided Control System Design (CACSD), San Antonio, Texas, USA
 • Jun 2009, 6th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems, Thessaloniki, Greece (Member of the organizing committee)
 • May 2010, Applied Linear Algebra 2010), in honor of Hans Schneider, Novi Sad, Serbia
 • May 2011, Advances in Mathematical Control Theory and Applications, University of Liverpool, Faculty of Science & Engineering, Liverpool, UK
 • Jun 2011, 7th International Workshop on Multidimensional Systems (nDs'11), Poitiers, France
 • Jun 2013, 21st IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'13), Chania, Greece
 • Jun 2014, 22nd IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'14), Palermo, Italy
 • Jul 2014, Second International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management (ICVRAM) and the sixth International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis (ISUMA), Liverpool, UK
 • Aug 2014, The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC 2014), Cape Town, South Africa
 • Aug 2015, Modern Mathematical Methods in Science and Technology (M3ST), Kalamata, Greece
 • Aug 2017, 12th International Conference on Structural Safety & Reliability (ICOSSAR 2017), TU Wien, Vienna, Austria
 • Apr 2019, 6th International Conference on Control Decision and Information Technologies (CoDIT 2019), Paris, France

Κριτής σε Διεθνή Περιοδικά


 • Journal of Algorithms and Computational Technology
 • ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part B: Mechanical Engineering
 • Linear and Multilinear Algebra
 • AMS Mathematical Reviews/MathSciNet
 • European Journal of Control
 • IEEE Transactions on Automatic Control
 • Linear Algebra and its Applications
 • SIAM Journal of Matrix Analysis
 • SIAM Journal on Control and Optimization
 • IMA Journal of Mathematical Control and Information
 • Journal of the Franklin Institute
 • Mathematics of Control, Signals, and Systems
 • Asian Journal of Control
 • Applied Mathematics and Computation
 • Automatica, A Journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control
 • Multidimensional Systems and Signal Processing
 • IET Control Theory & Applications
 • International Journal of Control
 • Journal of Control, Automation and Electrical Systems (JCAE)

Κριτής σε Διεθνή Συνέδρια


 • 22nd IFAC World Congress (IFAC WC 2023)
 • 29th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2021)
 • 28th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2020)
 • 21st IFAC World Congress (IFAC WC 2020)
 • 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2017)
 • 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC WC 2014)
 • 2014 IEEE Multi-conference on Systems and Control (2014 MSC)
 • Second International Conference on Vulnerability and Risk Analysis and Management (ICVRAM) and the sixth International Symposium on Uncertainty Modeling and Analysis (ISUMA) (ICVRAM 2014)
 • 2013 IEEE Multiconference on Systems and Control (MSC'13)
 • 2012 American Control Conference (ACC’12)
 • 2011 International Conference on Communications, Computing and Control Applications (CCCA 2011)
 • 18th IFAC World Congress (IFAC WC 2011)
 • 18th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2010)
 • 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems (MTNS 2010)
 • 17th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'09)
 • 2008 IEEE Multi-conference on Systems and Control (MCSC '08)
 • European Control Conference 2007 (ECC'07)
 • 3rd IFAC SYMPOSIUM on SYSTEM, STRUCTURE and CONTROL (SSSC'07)
 • 45th IEEE Conference on Decision and Control (CDC'2006)
 • 12th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED'04)
 • 2004 American Control Conference (ACC'04)
 • European Control Conference 2003 (ECC'03)
 • 11th IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation (MED '03)