Ευστάθιος Αντωνίου


Ο Ευστάθιος Αντωνίου έλαβε το πτυχίο των Μαθηματικών το 1994 και το διδακτορικό του δίπλωμα στη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων το 2000, από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Την δεκαετία 2000-10 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε προγράμματα στην περιοχή της Ανάλυσης και Σχεδίασης Συστημάτων Ελέγχου με τη βοήθεια Η/Υ, μεταξύ των οποίων και πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας του ΙΚΥ στο οποίο ήταν ο κύριος ερευνητής. Κατά την περίοδο 2002-08 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΓΤΘΕ του ΑΤΕΙΘ, ως επίκουρος καθηγητής του ΠΔ 407/80 στο τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2005-6 και ως επισκέπτης επίκουρος καθηγητής της κατεύθυνσης Θεωρητικής Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων & Ελέγχου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ίδιου τμήματος κατά το έτος 2010-11. Παράλληλα, κατά τρα ακαδημαϊκά έτη 2004-14 και 2019-2022 είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την θεματική ενότητα «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» του προγράμματος σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ. Το 2008 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής του Γενικού Τμήματος Θετικών Επιστημών (ΓΤΘΕ) του ΑΤΕΙΘ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» και το Σεπτέμβριο του 2013 με τη κατάργηση του ΓΤΘΕ εντάχθηκε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (ΤΕ) του Ιδρύματος. Από το Μάρτιο του 2016 είναι αναπληρωτής καθηγητής του ίδιου τμήματος με γνωστικό αντικείμενο "Αριθμητικές και Συμβολικές Υπολογιστικές Μέθοδοι για τη Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων (ΦΕΚ 204/Γ/8-3-2016)". Το Μάιο του 2019 το εντάχθηκε στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της Μαθηματικής Θεωρίας Συστημάτων, τους Συμβολικούς και Αριθμητικούς Υπολογιστικούς Αλγορίθμους, τη Θεωρία Ελέγχου, τα Πολυπρακτορικά Δυναμικά Συστήματα, την Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα και τα Διακριτά Μαθηματικά. Από τον Μάρτιο του 2021 είναι Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου «Εφαρμοσμένων Βιομηχανικών Μαθηματικών και Επιχειρησιακής Έρευνας» της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Ώρες γραφείου: Τρίτη 11:00 - 13:00, Παρασκευή 09:00 - 11:00 (Κτήριο Π, Ισόγειο, Γραφείο 107)

Δημόσια Προφίλ

Google Scholar Microsofot Academic Search Scopus Researcher ID Research Gate ORCID