ΑΕΠΠ - Υλικό διδασκαλίας

Θέματα και Λύσεις ΑΕΠΠ

Πολλές από τις λύσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων που ακολουθούν είναι ενδεικτικές. Αρκετές λύσεις που θα βρείτε στους παρακάτω σύνδεσμους διανέμονται στο διαδίκτυο από διαδικτυακούς τόπους φροντιστηρίων. Εδώ απλά αναδημοσιεύονται χωρίς κανέναν σκοπό διαφήμισης των φροντιστηρίων.

Θέματα και Λύσεις πανελλαδικών εξετάσεων ΑΕΠΠ Hμερήσιων Λυκείων

2023: Θέματα Λύσεις 2022: Θέματα Λύσεις 2021: Θέματα Λύσεις 2020 (Νέο): Θέματα Λύσεις 2020 (Παλιό): Θέματα Λύσεις

2019: Θέματα Λύσεις 2018: Θέματα Λύσεις 2017: Θέματα Λύσεις 2016: Θέματα Λύσεις 2015: Θέματα Λύσεις

2014: Θέματα Λύσεις 2013: Θέματα Λύσεις 2012: Θέματα Λύσεις 2011: Θέματα Λύσεις 2010: Θέματα Λύσεις

2009: Θέματα Λύσεις 2008: Θέματα Λύσεις 2007: Θέματα Λύσεις 2006: Θέματα Λύσεις 2005: Θέματα - Λύσεις

2004: Θέματα - Λύσεις 2003: Θέματα - Λύσεις 2002: Θέματα - Λύσεις 2001: Θέματα - Λύσεις 2000: Θέματα - Λύσεις

Θέματα και Λύσεις πανελλαδικών επαναληπτικών εξετάσεων ΑΕΠΠ Εσπερινών Λυκείων

2012: Θέματα Λύσεις 2011: Θέματα Λύσεις 2008: Θέματα Λύσεις 2007: Θέματα Λύσεις 2006: Θέματα Λύσεις 2005: Θέματα Λύσεις 2004: Θέματα Λύσεις

Θέματα και Λύσεις εξετάσεων ΑΕΠΠ ΟΕΦΕ Α Φάση

2023: Θέματα Λύσεις 2022: Θέματα Λύσεις 2021: Θέματα Λύσεις 2020: Θέματα Λύσεις 2019: Θέματα Λύσεις 2018: Θέματα Λύσεις 2017: Θέματα Λύσεις

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Β Λυκείου

  • Βιβλίο pdf

Λογισμικό για τη διδακτική του Προγραμματισμού

Σενάρια διδασκαλιών

  • Διδασκαλία βασικών εννοιών Υλικού και Λογισμικού Η/Υ αξιοποιώντας τα λογισμικά Hot-potatoes και Kidspiration Hot-potatoes test pdf
  • Οι εντολές δομής επανάληψης "ΟΣΟ" και "ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ" και μετατροπές μεταξύ εντολών δομής επανάληψης pdf