Καλώς τους!

swirl

O Δημοσθένης Σταμάτης είναι Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε)

Εχει Πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων(1981) και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών - Τεχνητή Νοημοσύνη, από τον Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, του Φυσικού Τμήματος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1987).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι Τεχνικές της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Λογικός Προγραμματισμός, η Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και η Ηλεκτρονική Μάθηση.

Διδάσκει Μεθοδολογίες Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη - Ευφυείς Πράκτορες και Ηλεκτρονική Μάθηση

Συμμετείχε ως Εθνικός Συντονιστής των οδηγιών 2005/36/EC και 2013/55/EU στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DG GROW). Επίσης διετέλεσε μέλος της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για την αντιστοίχιση των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων με το Ευρωπαϊκό, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενταξης (DG EMPL).

Εχει χρηματίσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

 

Καθηγητής Δημοσθένης Σταμάτης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Τ.Θ. 141
57400, Σίνδος Θεσσαλονίκη
e-mail: demos@it.teithe.gr

 

© demosthenes 2019 | design by ridgehkr