Παναγιώτης Τζέκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Σουηδία. Αποφοίτησε από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Πήρε το διδακτορικό του από το τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ. Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής είναι "Ανάπτυξη αλγορίθμων ΗΥ για την ανάλυση και σύνθεση γραμμικών πολυμεταβλητών συστημάτων στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου". Το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 έλαβε υποτροφία από το ΙΚΥ για την επίδοσή του στο τέταρτο έτος σπουδών. Συμμετείχε στα πλαίσια του διδακτορικού του, σε ερευνητικό πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού στα ΣΑΕ με συμμετοχή της εταιρίας Singular. Ο τίτλος του έργου ήταν: “Ανάπτυξη λογισμικού και ενός έμπειρου συστήματος για την ανάλυση και σύνθεση πολυμεταβλητών συστημάτων στα ΣΑΕ”. Το αποτέλεσμα του έργου είναι το πρόγραμμα, RatriX το οποίο λύνει μαθηματικά προβλήματα στα ΣΑΕ. Δημιουργήθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Visual C++ και χρησιμοποιεί τον πυρήνα της γλώσσας συμβολικών μαθηματικών Maple. (3 έτη) Από το 1994 μέχρι το 2003 εργάστηκε σαν προγραμματιστής Η/Υ σε διάφορες εταιρίες. Δημιούργησε την εταιρία ανάπτυξης λογισμικού “ΧΘΩΝ” το Φεβρουάριο του 1995, στην οποία εργάστηκε μέχρι το 2001 όπου κατατάχθηκε στο στρατό για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του εκεί, ανέπτυξε εφαρμογές πολυμέσων, προγράμματα βάσεων δεδομένων, βιβλιοθήκες διαδικτύου (COMs). Εκτός των άλλων, ανέπτυξε βιβλιοθήκες για κλείσιμο εισιτηρίων μέσω διαδικτύου, ιστοσελίδες και διαφημιστικά CDs, όπως και άλλες εφαρμογές βάσεων δεδομένων. Από την 1 Αυγούστου 2001 μέχρι τις 29 Αυγούστου 2003 εργάστηκε σαν προγραμματιστής στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρία Cybernetics (θυγατρική της TELEMACH INFO), που ασχολούνταν με τη διαχείριση εγγράφων. Συμμετείχε στην ανάπτυξη της εφαρμογής CHRONUS που σχετιζόταν με τον κύκλο ζωής εγγράφων (workflow). Σήμερα εργάζεται το ΑΤΕΙΘ, σε θέση αναπληρωτή καθηγητή, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους Μαθηματικούς αλγόριθμους.