καθ. Χρήστος Ηλιούδης

O Χρήστος Ηλιούδης είναι καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίες Ασφαλών Διαδικτυακών Εφαρμογών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Η/Υ του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην "Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων".

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν το σχεδιασμό και ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου, στην ασφάλεια μεγάλου όγκου δεδομένων και υπολογιστικής νέφους. Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, και είναι μέλος ερευνητικών ομάδων και φορέων στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Έχει πάρει μέρος σε σημαντικό αριθμό κοινοτικών και εθνικών ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως CS-Aware, e-SENS, ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, cloud computing security, HUMABIO, NETCARDS, OPUS, κ.α.


Publications (last 5 years)

Interoperability Challenges in the Cybersecurity Information Sharing Ecosystem

Rantos, K.; Spyros, A.; Papanikolaou, A.; Kritsas, A.; Ilioudis, C.; Katos, V.

Journal Computers 2020, 9, 18

2020

A Socio-Technical Perspective on Threat Intelligence Informed Digital Forensic Readiness

Serketzis, Nikolaos, Vasilios Katos, Christos Ilioudis, Dimitrios Baltatzis and George J. Pangalos

chapter in Cyber Warfare and Terrorism: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, 2020. 1201-1212. doi:10.4018/978-1-7998-2466-4.ch070

2020

A Quantitative Evaluation of Trust in the Quality of Cyber Threat Intelligence Sources

Thomas Schaberreiter, Veronika Kupfersberger, Konstantinos Rantos, Arnolnt Spyros, Alexandros Papanikolaou, Christos Ilioudis, Gerald Quirchmayr

Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security, Publisher ACM, 2019

2019

Improving Forensic Triage Efficiency through Cyber Threat Intelligence

Serketzis, N., Katos, V., Ilioudis, C., Baltatzis, D. and Pangalos, G.

Journal Future Internet, Vol. 11 No. 7, p. 162

2019

A Blockchain-Based Platform for Consent Management of Personal Data Processing in the IoT Ecosystem

Konstantinos Rantos, George Drosatos, Antonios Kritsas, Christos Ilioudis, Alexandros Papanikolaou, Adam P Filippidis

Journal Security and Communication Networks Volume 2019, Hindawi

2019

Actionable threat intelligence for digital forensics readiness

Serketzis, N., Katos, V., Ilioudis, C., Baltatzis, D. and Pangalos, G.J.

Journal Information and Computer Security, p. ICS-09-2018-0110.

2019

Blockchain-based Consents Management for Personal Data Processing in the IoT Ecosystem

K Rantos, G Drosatos, K Demertzis, C Ilioudis, A Papanikolaou

ICETE, 2018

2018

Towards a Threat Intelligence Informed Digital Forensics Readiness Framework

Serketzis, N., Katos, V., Ilioudis, C., Baltatzis, D. and Pangalos, G., (2018).

Twenty-Fifth European Conference on Information Systems (ECIS),Guimarães, Portugal.

2018

ADvoCATE: A Consent Management Platform for Personal Data Processing in the IoT Using Blockchain Technology

Konstantinos Rantos, George Drosatos, Konstantinos Demertzis, Christos Ilioudis, Alexandros Papanikolaou, Antonios Kritsas

International Conference on Security for Information Technology and communications pp 300-313, Springer, 2018

2018

A Socio-Technical Perspective on Threat Intelligence Informed Digital Forensic Readiness

N SERKETZIS, V KATOS, C ILIOUDIS, D BALTATZIS, GJ PANGALOS

Journal of Systems and Society (IJSS) 4 (2), 57-68, 2017

2017

Mobile Augmented Reality Innovative Learning (mARIL) Model

M. Delianidi, C. Ilioudis, K. Theodorou

9th Conference on Informatics in Education 2017, Athens 2017

2017

Towards a Threat Intelligence Informed Digital Forensics Readiness Framework

N Serketzis, V Katos, C Ilioudis, D Baltatzis, GJ Pangalos

Twenty-Fifth European Conference on Information Systems (ECIS), Guimarães, Portugal, 2017

2017

Analysing Epidemiological Characteristics of Biological Viruses and Correlation with Computer Viruses

A Manaras, V Vlachos, A Papanikolaou, C Ilioudis

3rd International Conference on Cryptography, Cyber Security and information Warfare, Athens 2016

2016

Mobile Augmented Reality (mAR) Blended Learning Application for Primary School Pupils

M. Delianidi, A. Papanikolaou, C. Ilioudis

conference IABL 2016, Blended Learning for 21st Century Learner, Greece 2016

2016
Earlier years

Research

CS-AWARE

Horizon 2020, DS-02-2016 (Innovation Action)

A cybersecurity situational awareness and information sharing solution for local public administrations based on advanced big data analysis

2017–2020

State of Vulnerabilities 2018/2019

ENISA

Analysis of Events in the life of Vulnerabilities

2019

SOHealth

«Συνεργασία 2011», κωδικός έργου 11ΣΥΝ_10_1563. 2015

Smart Open Internet Services for Health

2019

e-SENS (“Electronic Simple European Networked Services” )

Large Scale Pilot
2013 – 2016

NetCards

IST, 2005-2006 ΑΠΘ

Αξιοποίηση των τεχνολογιών smart cards και δικτύων υπολογιστών για την ηλεκτρονικοποίηση των Ευρωπαϊκών καρτών υγείας), στα πλαίσια του προγράμματος IST, 2005-2006 ΑΠΘ, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών Διαλειτουργικών συστημάτων με τη χρήση έξυπνων καρτών υγείας για την αυθεντικοποίηση των χρηστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2005-2006

OPUS

ISΤ, 2002-2004 ΕΛΚΕΑ ΠεΣΥ Θεσσαλίας

Στα πλαίσια του προγράμματος ISΤ, 2002-2004 ΕΛΚΕΑ ΠεΣΥ Θεσσαλίας, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών στο Web.

2002-2004

MOBI-DEV

IST, 2000-2002, Α.Π.Θ

Χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών σε εφαρμογές υγείας) στα πλαίσια του προγράμματος IST, Α.Π.Θ. 2000-2002, με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό συστημάτων πρόσβασης σε ιατρικές πληροφορίες με τη χρήση κινητών συσκευών και τεχνολογιών αιχμής στην ασφάλεια.

2000-2002

Intranet Health Clinic (IHC)

IST, 1998-1999 Α.Π.Θ

Στα πλαίσια του προγράμματος IST, 1998-1999 Α.Π.Θ., με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός Ασφαλούς Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος ιατρικών δεδομένων.

1998-1999

GAIA (Generic Architecture for Information Availability)

ACTS, 1997, Α.Π.Θ.

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας γενικής αρχιτεκτονικής για τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που διατίθενται προς εμπορική εκμετάλλευση με ασφαλή τρόπο στην κοινωνία των πληροφοριών.

1997

ΒΙΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 2011-2015

Με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακού κατανεμημένου συστήματος προσδιορισμού οντοτήτων με χρήση πολλαπλών βιομετρικών χαρακτηριστικών ενσωματωμένων σε έξυπνες κάρτες (Κοινοπραξία 8 εταίρων με Επικεφαλής – ΙΠΤΗΛ, ΕΚΕΤΑ).

2011-2015

Development Of Educational Simulation-Based Modules And Computer Applications In Food Process Engineering

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, 2012-2015

Κύριος ερευνητής με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

2012-2015

Ασφάλεια Υπολογιστικής νέφους – cloud computing security, 2012-2013

’Έρευνα του Α.ΤΕΙ ΠΕΕ 2010

Επιστημονικός Υπεύθυνος. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η δημιουργία ενός γενικού μοντέλου συμπεριφοράς, διατυπωμένο με τα μέσα της διεργασιακής άλγεβρας (process algebra), των συστημάτων ελέγχου προσπέλασης σε περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους (cloud computing environments).. Έναρξη του έργου 1/1/2012 και λήξη 31/10/2013.

2012-2013

Ανάλυση δεδομένων Δικτύου πραγματικού χρόνου

Έρευνα του Α.ΤΕΙ 2008-2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος, με αντικείμενο τη μελέτη και σχεδιασμό μεθοδολογιών καταγραφής και στατιστικής επεξεργασίας δικτυακών δεδομένων μεγάλου όγκου με σκοπό την ανάπτυξη μεθόδων για την αποτελεσματική εποπτεία δικτύων.

2008-2009

Μελέτη εφαρμογής πιλοτικού έργου έξυπνων καρτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης

ΑΠΘ

Με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της χρήσης της έξυπνης κάρτας ως μεθόδου αυθεντικοποίησης σε ένα ολοκληρωμένο ασφαλές διαλειτουργικό πληροφοριακό σύστημα στην κοινωνική ασφάλιση.

2007

Προηγμένες Υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης

ΕΠΕΑΕΚ 2005 ΤΕΙ/Λ

Με αντικείμενο το σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.

2005

Τεχνική και διοικητική ωρίμανση του έργου «Πληροφοριακό σύστημα υγείας Θεσσαλίας»

Κοινωνία της πληροφορίας, ΑΠΘ

Με αντικείμενο τη μελέτη και το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας για τη Θεσσαλία το οποίο Το έργο θα λειτουργεί με ασφάλεια πάνω από δημόσια δίκτυα και θα μπορεί να διασυνδέεται με άλλα συστήματα μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων.

2004

Διόσκουροι (δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε προηγμένες υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής)

Κέντρο Τεχνολογίας Θεσσαλίας

Στα πλαίσια του προγράμματος ανταγωνιστικότητα, με αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες προσανατολισμένες στην υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Η συμμετοχή μου είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού στην ασφάλεια δεδομένων και δικτυακών υπηρεσιών.

2004-2005

Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες

ΠΗΓΑΣΟΣ ΝΕΤ ΙΙ, 2002-2003 ΤΕΙ/Λ

Αντικείμενο της συμμετοχής μου στο έργο ήταν η ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου στην περιοχή της ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων.

2002-2003

Teaching

Μαθήματα προηγούμενων ακ. Ετών

Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – Θεωρία (Πληροφορική)

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – Εργαστήριο (Πληροφορική)


Interests

Οι γνωστικές περιοχές ενδιαφέροντος και έρευνας εντοπίζονται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ασφαλών Διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών Διαδικτύου.

Οι τρέχουσες ερευνητικές μου δραστηριότητες επικεντρώνονται:

  • Ανάλυση μεγάλου όγκου Δεδομένων (Big Data analytics), επικεντρώνοντας στις διαδικασίες άντλησης γνώσης αναλύοντας διαφορετικές πηγές μεγάλου όγκου διαδικτυακών δεδομένων με σκοπό τον έγκυρο προσδιορισμό προηγμένων διαδικτυακών απειλών.
  • Ανοιχτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Open Linked Data), μελετώντας τις τεχνολογίες και τους μηχανισμούς ιδιωτικότητας των ανοιχτών δεδομένων ιδιαίτερα των συνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data) και αναπτύσσοντας συνεργασίες, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT), ιδιαίτερα η περιοχή της εποπτείας και ασφάλειας ασύρματων δικτύων αισθητήρων.
  • Υπολογιστική νέφους (cloud computing), αναπτύσσοντας συνεργασίες και ερευνητική δραστηριότητα με αντικείμενο τη μελέτη των μοντέλων και των τεχνολογιών ασφαλών υπηρεσιών στο νέφος.
  • On line Συνεργατικά Περιβάλλοντα (On line collaborative environments), ιδιαίτερα στα θέματα της διαλειτουργικότητας και των δυναμικών εξουσιοδοτήσεων σε πεδία εφαρμογής όπως google docs, wikis, αλλά και των cross-border διαδικτυακών συστημάτων κ.α.